MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat
AKTUÁLIS
LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK

A legfrissebb határozatok és végzések nem hivatalos, tájékoztató jellegű közzététele, a fontosabbak esetében rövid összefoglalóval. Az utóbbi időben született további döntések a Friss döntések menüpont alatt találhatóak.

2015.05.21 AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV1697/2013.)

Az Alkotmánybíróság tanácsa május 19-én a tisztességes eljáráshoz fűződő joggal összefüggésben elutasította a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2005. november 1-jétől 2011. augusztus 3-áig hatályos 78. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszt. A támadott rendelkezés a versenyfelügyeleti eljárás során kiszabható bírságmaximumot a határozatban azonosított vállalkozáscsoport előző évi nettó árbevételének tíz százalékában állapította meg. Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az alkotmányjogi panaszt, mert indokolt az eljárás alá vonttal egy gazdasági egységet képező vállalkozások gazdasági teljesítményét, árbevételét a bírság összege kiszámításánál figyelembe venni akkor is, ha ügyfélként nem vesznek részt az eljárásban, de azonosították őket. A támadott szabály ebből a szempontból a versenyhatóság eljárását közérdekből egyszerűsítő lehetőségnek tekinthető.

2015.05.21 AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1648/2014.)

Az Alkotmánybíróság tanácsa május 19-én elutasította a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés g) pontjára és 21. § (5) bekezdésére vonatkozó alkalmazási tilalom kimondására irányuló alkotmányjogi panaszt. A határozat indokolása szerint a tartós külszolgálatra történő kihelyezésre a munkavállalónak nincs alanyi joga, azt nem kényszerítheti ki, legfeljebb kezdeményezheti. A kihelyezés a munkáltató szabad mérlegelésen alapuló döntése; az ilyen, „ex gratia jellegű” intézkedések megvonása csak szélsőséges esetben számíthat az Alaptörvény védelmére. Ebben a körben a munkaadókat széleskörű szabadság illeti meg, tekintettel az éppen aktuális költségvetési, pénzügyi helyzetükre, az ellátandó feladatok racionális, költségtakarékos megszervezésére.

2015.05.21 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1766/2014.)

Az ügy tárgya: a Kúria Mfv.I.10.536/2013/4. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (kormánytisztviselői jogviszony jogellenes megszüntetése)

2015.05.21 AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról (III/837/2015.)

Az ügy tárgya: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 54. § (1) bekezdése ellen benyújtott egyedi normakontroll (törvényességi felügyeleti intézkedés)

2015.05.21 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1858/2014.)

Az ügy tárgya: a Nyíregyházi Törvényszék 4.Mf.20.165/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (köztisztviselői jogviszony megszüntetése)

2015.05.19 AB határozat alkotmányos követelmény meghatározásáról (IV/1523/2014.)

Az Alkotmánybíróság május 18-án hozott határozatában megállapította, hogy a Debreceni Járásbíróság 44.B.2111/2013/6. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 28.Bpkf.II.10.537/2014/2. számú végzése sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való jogot, ezért azokat megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság szerint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 56. § (4) bekezdése és 324. § (1) bekezdés c) pontja együttes alkalmazása során az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdéséből, a jogorvoslathoz való jogból eredő alkotmányos követelmény, hogy a pótmagánvádas eljárásban a pótmagánvádló szabályszerű meghatalmazással rendelkező jogi képviselőjének a képviseleti jogosultsága az eljárás egészére kiterjed, illetve a képviselet jogkörének a bíróságok irányában történő korlátozása annyiban hatályos, amennyiben a korlátozás a meghatalmazásból kitűnik. Ezért a pótmagánvádas eljárásban a pótmagánvádló szabályszerű meghatalmazással rendelkező jogi képviselőjének a vádlói szerepkörében eljáró pótmagánvádló nevében tett és a meghatalmazás kereteit túl nem lépő nyilatkozatát – további feltétel megkövetelése nélkül – a pótmagánvádló képviseletében benyújtott jognyilatkozatnak kell értékelni.

2015.05.19 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/859/2014.)

Az Alkotmánybíróság május 18-án visszautasította a Debreceni Járásbíróság 73.Szk.703/2014/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítványozó előadta, hogy 2013. november 21-én néhány társával rövid közterületi megmozdulást tartott, hogy felhívja a figyelmet a városvezetők floridai utazásának finanszírozási körülményeire. A rendőrség határozatában az indítványozót gyülekezési joggal visszaélés elkövetése miatt figyelmeztetésben részesítette, amit a bíróság végzésével hatályban hagyta. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó alkotmányjogi panaszában valójában a bíróság által megállapított tényállást vitatta. A végzés indokolása szerint a panaszos sem a támadott végzésben foglalt bírósági jogértelmezéssel, sem a konkrét bírósági jogalkalmazással összefüggésben nem valószínűsített olyan kirívó törvénysértést, amely a vizsgált ügyben érdemben kihatott volna a gyülekezéshez való alapjog tartalmára, annak gyakorolhatóságára. A végzéshez Kiss László és Stumpf István alkotmánybírók különvéleményt csatoltak.

2015.05.19 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/49/2015.)

Az ügy tárgya: a Debreceni Járásbíróság 6.P.22.953/2012/11. számú ítélete és a Debreceni Törvényszék előtt 4.Pf.21.683/2013/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megbízási díj fizetése)

TOVÁBBI LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK Becsuk

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés