MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat
AKTUÁLIS
2015.10.01 Az Alkotmánybíróság Hivatala munkatársat keres pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére

A pénzügyi ügyintézői munkakör ellátása köztisztviselői jogviszony keretében történik, a köztisztviselői jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján írásbeli kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezés határozatlan időre szól, legfeljebb 6 hónapig terjedő próbaidővel, teljes munkaidőre. Az illetményre a Kttv. szabályai az irányadóak.

TOVÁBB
LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK

A legfrissebb határozatok és végzések nem hivatalos, tájékoztató jellegű közzététele, a fontosabbak esetében rövid összefoglalóval. Az utóbbi időben született további döntések a Friss döntések menüpont alatt találhatóak.

2015.10.01 AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/988/2015.)

Az Alkotmánybíróság tanácsa szeptember 29-én elutasította a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 22.M.4087/2014/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az indítványozó – aki saját jogon öregségi nyugdíjat kap – özvegyi nyugdíj feléledése iránti kérelmét a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elutasította, mivel a jogszabályban meghatározott életkort az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követő tíz éven túl érte el, ezért ezen a címen özvegyi nyugdíjra való jogosultsága nem éledhet fel. A határozattal szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordult, amely ítéletében a kereseti kérelmét elutasította. Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az alkotmányjogi panaszt. A határozat indokolása szerint az özvegyi nyugdíj feléledésére nyitva álló határidő meghatározása a törvényhozó mérlegelésére tartozik, az özvegyre irányadó nyugdíjkorhatárig számított tíz éves időtartam nem ütközik a hátrányos megkülönböztetés tilalmába.

2015.10.01 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2310/2014.)

Az ügy tárgya: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. §-a elleni alkotmányjogi panasz

2015.10.01 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1782/2015.)

Az ügy tárgya: a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.595/2014/7. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 35.P.25.522/2013/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adatigénylés megtagadása)

2015.10.01 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/741/2015.)

a Kaposvári Törvényszék B.168/2014/17. sz. ítélete, valamint a Pécsi ítélőtábla Bf.III.77/2014/14. sz. ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tisztességes bírósági eljáráshoz és jogorvoslathoz való jog sérelme)

2015.09.30 AB határozat jogszabály alaptörvény-ellenességnek megállapítására irányuló indítvány elutasításáról (II/1219/2013.)

Az Alkotmánybíróság szeptember 29-én elutasította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjának „és betartatni” szövegrésze, 8. § (2) bekezdése és a 143. § (4) bekezdés d) pontjának „továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat. Az alapvető jogok biztosa azért kérte a támadott rendelkezések megsemmisítését, mert szerinte a közösségi együttélési szabályok meghatározására és be nem tartásuk lehetséges jogkövetkezményeire vonatkozóan nem tisztázott a közigazgatási szervek jogalkotási hatáskörének terjedelme. Az Alkotmánybíróság a határozat indokolásában megállapította: az Alaptörvény negyedik módosításának közvetett következménye az, hogy kibővítette a helyi önkormányzatok jogalkotási autonómiáját. A testület álláspontja szerint a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére [Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés első fordulata], és törvényi felhatalmazás alapján [Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés második fordulata] a helyi önkormányzat képviselő-testületének egyaránt lehetősége van az együttélés szabályait helyi szinten, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő jogalkotással szabályozni. A határozathoz Pokol Béla alkotmánybíró párhuzamos indokolást, míg Czine Ágnes, Kiss László, Lévay Miklós és Salamon László alkotmánybírók különvéleményt csatoltak.

2015.09.29 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2351/2014.)

Az ügy tárgya: a Szolnoki Törvényszék 6.B.485/2013/24. számú ítélete és a Szegedi Ítélőtábla Bf.I.331/2014/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (büntetőeljárás sérelmezése)

2015.09.29 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/315/2015.)

Az ügy tárgya: a Fővárosi Ítélőtábla 1.Bpkf.10.897/2014/4. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (ideiglenes kiadatási letartóztatás)

2015.09.29 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/894/2015.)

Az ügy tárgya: a Budapest Környéki Törvényszék 8.Mpkf.50.005/2014/2. számú végzése és a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.M.481/2010/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rendkívüli felmondás)

2015.09.29 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/616/2015.)

Az ügy tárgya: a Kúria Bfv.I.997/2014/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás vétsége)

2015.09.29 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/401/2015.)

Az ügy tárgya: a Kúria Pfv.I.20.571/2014/2. számú végzése, valamint a Pkf.III.25.000/2014/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelmet elutasító döntés indokolása öröklési ügyben)

2015.09.29 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/503/2015.)

Az ügy tárgya: a Soproni Járásbíróság B.584/2011/10. számú ítélete és a Győri Törvényszék 3.Bf.104/2014/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés)

TOVÁBBI LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK Becsuk

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés