MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat
AKTUÁLIS
2015.03.27 Devizahitelek – Alkotmánybíróság: nem alkotmányellenes a perek felfüggesztése (MTI)

Nem alkotmányellenes a devizahitelesek és pénzintézetek közti perek felfüggesztése – mondta ki az Alkotmánybíróság szerdán közzétett döntésében. Országszerte mintegy 12 ezer folyamatban lévő devizahiteles pert függesztettek fel a bíróságok a tavalyi év második felében az elszámolások lezárultáig, várhatóan ez év végéig.

TOVÁBB
LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK

A legfrissebb határozatok és végzések nem hivatalos, tájékoztató jellegű közzététele, a fontosabbak esetében rövid összefoglalóval. Az utóbbi időben született további döntések a Friss döntések menüpont alatt találhatóak.

2015.03.25 AB határozat jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról (II/1473/2012.)

Az Alkotmánybíróság március 24-én elutasította a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 119. § (9) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az indítványozó adatvédelmi biztos álláspontja szerint az ítéletekről és az ítélettel szembeni perorvoslat során hozott, az alsóbb fokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasító végzésekről készített anonimizált másolat kiadására vonatkozó szabályok a nyilvános tárgyaláshoz, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjogot is sértik. Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az indítványt. A határozat indokolása szerint a támadott rendelkezés olyan körben teszi lehetővé a közérdekű adatok megismerésének megtagadását, ahol azt más alapjog, illetve alkotmányos érték védelme alátámasztja. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor megjegyezte, hogy a jogbiztonság érdekében, a jogalkalmazás egységességének előmozdítása céljából indokoltnak tűnik felülvizsgálni a jelen ügyben tárgyalt körre irányadó, de eltérő szabályozási funkciót hordozó szabályozások koherenciáját. Erre a polgári perrendtartás folyamatban lévő újra kodifikálása megfelelő alkalmat szolgáltathat. A határozathoz dr. Czine Ágnes, dr. Kiss László, dr. Lévay Miklós, dr. Sulyok Tamás és dr. Salamon László alkotmánybírók különvéleményt csatoltak.

2015.03.25 AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1536/2014.)

Az Alkotmánybíróság március 24-én elutasította a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény – 2014. július 26-tól október 14-ig hatályos – 16. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására, valamint a 2014. évi XL. törvény 38. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat. Az indítványozók szerint a támadott rendelkezés, amely a fogyasztó és a pénzügyi intézmény közötti devizahitel-szerződés szerződési kikötése érvénytelenségének megállapítására irányuló perek felfüggesztését írja elő, csorbítja az eljárás ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jogukat, valamint a jogorvoslathoz való jogot, mivel a felfüggesztő végzés ellen nem biztosítja a fellebbezés lehetőségét. Az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az alkotmányjogi panaszokat. A határozat indokolása szerint azáltal, hogy a perek felfüggesztése az elszámolás lezárásáig tart, a feleknek az eljárás ésszerű időn belül való befejezéséhez való joga csak olyan mértékben szenved sérelmet, amit a korlátozás alkotmányosan igazolható céljának elérése indokol. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy folyamatban lévő perek jogalkotói elhatározás alapján történő, kötelező felfüggesztése unikális megoldásnak tekinthető a jogrendszerben, mivel közvetlen beavatkozást jelent a perek folyásába, ráadásul nem teszi lehetővé a konkrét ügyek egyedi körülményeinek a mérlegelését. Ugyanakkor normatív előírás esetében a hagyományos, bírósági szervezeti rendszeren belüli jogorvoslat kérdése nem vethető fel, mivel a „jogorvoslathoz való jog tárgyát tekintve a bírói, illetőleg hatósági döntésekre terjed ki”. A határozathoz Czine Ágnes, Kiss László és Lévay Miklós alkotmánybírók különvéleményt csatoltak.

2015.03.24 AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról (III/1825/2014.)

Az ügy tárgya: a 4/2013. (II. 4.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdésével kapcsolatos bíró indítvány (gázszámla számlaképe) Az Alkotmánybíróság március 24-én visszautasította a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről szóló 4/2013. (II. 4.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására, valamint a jogszabály alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezést. A bírói indítvány a konkrét ügyben alkalmazandó, de már hatályon kívül helyezett jogszabályi rendelkezés vizsgálatára irányult. A támadott rendelkezés szerint a miniszteri rendelet, amely a kibocsátott számla számlaképére való követelményeket tartalmazza a rezsicsökkentésre tekintettel, a kihirdetését követő 15. napon lépett hatályba. A végzés indokolása szerint ügyben a bíró pusztán arra hivatkozással kezdeményezte az eljárást, hogy a testület hatáskörébe tartozik a rendelethez való alkalmazkodáshoz szükséges felkészülési idő elégséges voltára irányuló „előkérdésnek” az eldöntése. Az indítványozó megnevezte ugyan az Alaptörvény megsértett rendelkezését, de nem indokolta meg, hogy a támadott rendelkezés miért ellentétes a jogállamiság elvéből levezetett kellő felkészülési idő követelményével. Az alaptörvény-ellenességet alátámasztó indokolás hiánypótlás útján sem volt orvosolható, ugyanis ennek a felfüggesztett eljárás akadályát képezte. A határozathoz Varga Zs. András alkotmánybíró párhuzamos indokolást, míg Szalay Péter alkotmánybíró különvéleményt csatolt.

TOVÁBBI LEGFRISSEBB DÖNTÉSEK Becsuk

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés